Новини


Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

На 30.03.2023 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж 20, се проведе Извънредно Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014    ...

Софарма билдингс АДСИЦ вписа в Търговския регистър увеличението на капитала

  „Софарма билдингс” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20230329094421 увеличението на капитала на Дружеството в размер на 3 899 940 лева, съгласно решение на Съвета на директорите от 22.12.2022 година за увеличение на капитала, чрез издаване на нови акции по...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Приключване на подписка и резултат от публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Софарма билдингс“ АДСИЦ Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014    ...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

 Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма билдингс“ АДСИЦ е публикуван на следните уебсайтове: интернет страницата на „Софарма билдингс“ АДСИЦ,   секция „Инвестор център“, раздел „Проспекти“...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Одобрен Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма билдингс“ АДСИЦ Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014    ...