Новини


Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

На 22.01.2024 г. „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ получи Разрешение за строеж на „Жилищни сгради с магазини, детско заведение, подземни гаражи и надземни пракоместа – етап I” Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014    ...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление за дялово участие от Софарма АД за сделка-придобиване на акции от капитала на Софарма Билдингс АДСИЦ, с която Софарма АД увеличава участието си в капитала на Софарма Билдингс АДСИЦ над 30% до 30.07%. Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление за дялово участие от Софарма АД за сделка-придобиване на акции от капитала на Софарма Билдингс АДСИЦ, с която Софарма АД увеличава участието си в капитала на Софарма Билдингс АДСИЦ над 25% до 25.06%. Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление за дялово участие от Огнян Донев за сделка-разпореждане на акции от капитала на Софарма Билдингс АДСИЦ, с която Огнян Донев намалява участието си в капитала на Софарма билдингс АДСИЦ под 15% до 14.977%. Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на...

Уведомления по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление за дялово участие от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сделка-разпореждане на акции от капитала на „Софарма Билдингс“ АДСИЦ, с която „Донев инвестмънтс холдинг“ АД намалява участието си в капитала на „Софарма билдингс“ АДСИЦ под 5% до 4,96%. Уведомление по...