Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.12.2018 година.

Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.