Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ – www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.