На 30.03.2023 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж 20, се проведе Извънредно Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ