“Софарма билдингс” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20230224094027 Покана за Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.03.2023 г.