“Софарма билдингс” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20220509103623 Поканата за Редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 16.06.2022 г.