“Софарма билдингс” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20210521100533 Поканата за Редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за24.06.2021 г.