Адрес: Ул. „Лъчезар Станчев“ 5, сграда А, ет. 20 Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
София
Е-поща:

ekostov@sopharma.bg

http://www.sopharma-buildings.com

Лице за контакти: Емил Костов – Изпълнителен директор
  Иванка Панова – Директор за връзка с инвеститорите
E-поща: v.panova@sbt.bg
Телефон: +359 889 775 955