Адрес: Ул. „Лъчезар Станчев“ 5, сграда А, ет. 20 Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
София
Е-поща:
Телефон:
Факс:
ekostov@sopharma.bg
02 / 81 34 229
02 / 81 34 332
http://www.sopharma-buildings.com
Лице за контакти: Емил Костов – Изпълнителен директор
  Иванка Панова – Директор за връзка с инвеститорите
E-поща: v.panova@sbt.bg
Телефон: +359 889 775 955