Новини
Междинен Финансов отчет 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.12.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 30.09.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало Новини
Новини
Софарма билдингс АДСИЦ представи МФО към 31.03.2010 г. PDF Печат Е-поща
Петък, 30 Април 2010г. 07:13ч.
На основание, чл.100о , ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чл. 40, т. 2 и чл. 41, ал.2, т.5 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа "Софарма билдингс" АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 31.03.2010 год. на КФН, БФБ и Обществеността.
 
Корпоративно съобщение за ОСА на 10 юни 2010 год

Уведомяваме Ви, че поканата за Общо събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, насрочено за 10 юни 2010 год. е обявена в Търговския регистър под номер 20100426171950 в сроковете по чл. 115, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 223, ал. 3 от Търговския закон.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 6 от 6
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO