Новини
Уведомление за издаден LEI код на "Софарма билдингс" АДСИЦ
Изтегли
 
Уведомление за проведено ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ
На основание чл. 117, ал.2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 05.06.2017 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. 
 
Промяна Директор за връзка с инвеститорите
Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма билдингс" АДСИЦ, взето на 12.01.2017г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Петя Николова Петкова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзки с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова, считано от 16 януари 2017г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11; Тел.: + 359 2 8134 887 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: lgoranova@sopharma.bg
 
          Всички новини
начало Новини
Новини
МФО към 31.12.2010 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 31 Януари 2011г. 12:00ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 31.12.2010 година на КФН, БФБ-София АД и Обществеността
 
МФО за 3-то трим. 2010 г. PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Юли 2010г. 07:37ч.

„Софарма билдингс” АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 30.09.2010 год. на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Изплащане на дивидент за 2009 год. Печат Е-поща

“Софарма билдингс” АДСИЦ започва изплащането на дивидента за 2009 год. от 15.07.2010 год.

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 10.06.2010 г. Печат Е-поща

"Софарма билдингс" АДСИЦ проведе редовно Общо събрание на акционерите на 10.06.2010 год. от 12.00 часа в гр. София, ул.”Илиенско шосе” № 16, бяха взети следните решения:

Продължение...
 
Софарма билдингс АДСИЦ представи МФО към 31.03.2010 г. PDF Печат Е-поща
Петък, 30 Април 2010г. 07:13ч.
На основание, чл.100о , ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чл. 40, т. 2 и чл. 41, ал.2, т.5 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа "Софарма билдингс" АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 31.03.2010 год. на КФН, БФБ и Обществеността.
 
Корпоративно съобщение за ОСА на 10 юни 2010 год

Уведомяваме Ви, че поканата за Общо събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, насрочено за 10 юни 2010 год. е обявена в Търговския регистър под номер 20100426171950 в сроковете по чл. 115, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 223, ал. 3 от Търговския закон.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 5 от 5
Sopharma Buildings 2017 

  Web Design & SEO