Новини
Междинен Финансов отчет 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.12.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 30.09.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Междинен финансов отчет
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало Новини
Новини
Изплащане на дивидент за 2012 год. PDF Печат Е-поща
Вторник, 10 Септември 2013г. 12:20ч.

На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма билдингс“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2012 год. на 18.09.2013 год. съгласно изготвен Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 05.07.2013 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник. Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент е в размер на 11 209.50 лв. / единадесет хиляди двеста и девет лева и 50 стотинки/. Брой акции - 649 990; Номинал: 1.00 лв. Брутен дивидент на една акция е 0,0172 лв.

 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 21.06.2013 PDF Печат Е-поща
Сряда, 26 Юни 2013г. 13:56ч.

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2012 год. в размер на на 12 455,00 лева.

Продължение...
 
Поканата за ОСА на 21.06.2013 г. е публикувана в ТР PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Май 2013г. 07:26ч.
Софарма билдингс АДСИЦ публикува Поканата за ОСА, насрочено за 21.06.2013 год. от 17.00 часа в Търговския регистър под номер 20130516100029.
 
Изплащане на дивидент за 2011г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 08 Октомври 2012г. 08:51ч.

„Софарма билдингс“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2011 год. на 12.10.2012 год. съгласно изготвен Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 12.07.2012 год. 

Продължение...
 
ОСА, проведено на 28.06.2012 г. PDF Печат Е-поща

На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 28.06.2012 год. от 14.00 часа в гр. София, ул.”Илиенско шосе” № 16 се взеха следните решения:

Продължение...
 
Уведомление по чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК PDF Печат Е-поща
Петък, 04 Май 2012г. 07:14ч.
Във връзка с изискванията на чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, за представяне на документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която е публикувана или предоставяна на разположение на обществеността
Продължение...
 
Тримесечен финансов отчет PDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Април 2012г. 10:33ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Годишен финансов отчет 2011 г. PDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Март 2012г. 11:51ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран финансов отчет за 2011 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
МФО към 30.09.2011 г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 24 Октомври 2011г. 09:06ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет към 30.09.2011 год. в КФН, БФБ и Обществеността.

 
Софарма билдингс АДСИЦ продаде недвижим имот в гр. Видин Печат Е-поща
“Софарма билдингс” АДСИЦ продаде следния недвижим имот: „Оцетна фабрика, находяща се в гр. Видин, кв. Западна складова зона, представляващ УПИ 10971.511.34 по плана на гр. Видин, целият с площ от около 11 882 кв.м., ведно с всичко построено в него
Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 4 от 6
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO