Новини
Уведомление за издаден LEI код на "Софарма билдингс" АДСИЦ
Изтегли
 
Уведомление за проведено ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ
На основание чл. 117, ал.2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 05.06.2017 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. 
 
Промяна Директор за връзка с инвеститорите
Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма билдингс" АДСИЦ, взето на 12.01.2017г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Петя Николова Петкова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзки с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова, считано от 16 януари 2017г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11; Тел.: + 359 2 8134 887 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: lgoranova@sopharma.bg
 
          Всички новини
начало Новини
Новини
ОСА за 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Вторник, 22 Април 2014г. 09:07ч.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

Продължение...
 
Годишен финансов отчет за 2013 година PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Март 2014г. 08:11ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран Годишен финансов отчет за 2013 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 година PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 30 Януари 2014г. 08:02ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Изплащане на дивидент за 2012 год. PDF Печат Е-поща
Вторник, 10 Септември 2013г. 12:20ч.

На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма билдингс“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2012 год. на 18.09.2013 год. съгласно изготвен Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 05.07.2013 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник. Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент е в размер на 11 209.50 лв. / единадесет хиляди двеста и девет лева и 50 стотинки/. Брой акции - 649 990; Номинал: 1.00 лв. Брутен дивидент на една акция е 0,0172 лв.

 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 21.06.2013 PDF Печат Е-поща
Сряда, 26 Юни 2013г. 13:56ч.

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2012 год. в размер на на 12 455,00 лева.

Продължение...
 
Поканата за ОСА на 21.06.2013 г. е публикувана в ТР PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Май 2013г. 07:26ч.
Софарма билдингс АДСИЦ публикува Поканата за ОСА, насрочено за 21.06.2013 год. от 17.00 часа в Търговския регистър под номер 20130516100029.
 
Изплащане на дивидент за 2011г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 08 Октомври 2012г. 08:51ч.

„Софарма билдингс“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2011 год. на 12.10.2012 год. съгласно изготвен Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 12.07.2012 год. 

Продължение...
 
ОСА, проведено на 28.06.2012 г. PDF Печат Е-поща

На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 28.06.2012 год. от 14.00 часа в гр. София, ул.”Илиенско шосе” № 16 се взеха следните решения:

Продължение...
 
Уведомление по чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК PDF Печат Е-поща
Петък, 04 Май 2012г. 07:14ч.
Във връзка с изискванията на чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, за представяне на документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която е публикувана или предоставяна на разположение на обществеността
Продължение...
 
Тримесечен финансов отчет PDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Април 2012г. 10:33ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 3 от 5
Sopharma Buildings 2017 

  Web Design & SEO