Новини
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА
Общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите приe предложението на Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя дивидент за 2018 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2018 г., в размер на 70 555,45 (седемдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год. Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год. Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“, № 5, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

 


 
Тримесечен финансов отчет 2019
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести тримесечен финансов отчет към 31.03.2019 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Годишен финансов отчет 2018 г.
Софарма билидингс АДСИЦ публикува Одитиран годишен отчет за 2018 г. на сайта на БФБ - www.x3news.com и на сайта на КФН-  http://e-register.fsc.bg/.
 

          Всички новини         

 

 

 

          Политика за защита на личните данни

          Уведомление за защита на личните          данни на потребителя

 

 

          Personal data protection

начало Новини
Новини
Финансов отчет за трето тримесечие 2015 г. PDF Печат Е-поща
Вторник, 13 Октомври 2015г. 11:08ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2015 година на КФН, БФБ и Обществеността.
 
Междинен финансов отчет към 30.06.2015 г. PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Юли 2015г. 13:50ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за второ тримесечие на 2015 година на КФН, БФБ и Обществеността.
 
Общо събрание на акционерите 14-05-2015 PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Май 2015г. 11:32ч.

Уведомяваме Ви, че на редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 14.05.2015 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения:......

 

Продължение...
 
Финансов отчет 31.03.2015 г. PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 30 Април 2015г. 08:32ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за първо тримесечие на 2015 година на КФН, БФБ и Обществеността.
Продължение...
 
СД свиква ОСА на 14.05.2015 г. PDF Печат Е-поща
Сряда, 08 Април 2015г. 09:37ч.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС ” АДСИЦ, което да се проведе на 14.05.2015 год. от 11.00 час...

Продължение...
 
Годишен финансов отчет 2014 год. PDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Март 2015г. 08:20ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран Годишен финансов отчет за 2014 година на КФН, БФБ и на Обществеността.
 
Междинен финансов отчет - IV-то тримесечие 2014 PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Януари 2015г. 10:29ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Междинен финансов отчет за 2014 година, 3-то тр. PDF Печат Е-поща
Сряда, 15 Октомври 2014г. 10:30ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

Продължение...
 
Решения на ОСА - 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Май 2014г. 12:06ч.

На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 22.05.2014 год. от 12:30 часа в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения...

Продължение...
 
ОСА на Софарма Билдингс 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Май 2014г. 12:04ч.

На 22.05.2014 год.,  се проведе Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ...

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 3 от 6
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO