Новини
Покана за ОСА за 21.06.2018

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма билдингс“ АДСИЦ уведомява, че на 04 май 2018 година Агенцията по вписванията обяви с номер № № 20180504162529 Поканата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, насрочено за 21.06.2018 година.

„Софарма билдингс“ АДСИЦ прилага материали по дневния ред на РОСА на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри (www.x3news.com) , на интернет страницата на дружеството www.sopharma-buildings.com както и на хартиен носител на адреса на Дружеството, София, ул. Лъчезар Станчев 5 , Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.20 

 
Отчети 2018
Ръководството на Софарма билдингс АДСИЦ оповести Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 
Одитиран ГФО 2017 год.

Софарма билдингс АДСИЦ оповести одитиран Годишен финансов отчет за 2017 година.

 Регулираната информация  е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри нюз.

 

          Всички новини         

 

 

 

          Декларация за поверителност

 

 

начало Новини
Новини
Междинен финансов отчет за 2014 година, 3-то тр. PDF Печат Е-поща
Сряда, 15 Октомври 2014г. 10:30ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

Продължение...
 
Решения на ОСА - 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Май 2014г. 12:06ч.

На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 22.05.2014 год. от 12:30 часа в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения...

Продължение...
 
ОСА на Софарма Билдингс 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Май 2014г. 12:04ч.

На 22.05.2014 год.,  се проведе Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ...

Продължение...
 
ОСА за 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Вторник, 22 Април 2014г. 09:07ч.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

Продължение...
 
Годишен финансов отчет за 2013 година PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Март 2014г. 08:11ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран Годишен финансов отчет за 2013 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 година PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 30 Януари 2014г. 08:02ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Изплащане на дивидент за 2012 год. PDF Печат Е-поща
Вторник, 10 Септември 2013г. 12:20ч.

На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма билдингс“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2012 год. на 18.09.2013 год. съгласно изготвен Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 05.07.2013 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник. Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент е в размер на 11 209.50 лв. / единадесет хиляди двеста и девет лева и 50 стотинки/. Брой акции - 649 990; Номинал: 1.00 лв. Брутен дивидент на една акция е 0,0172 лв.

 
Софарма билдингс АДСИЦ проведе ОСА на 21.06.2013 PDF Печат Е-поща
Сряда, 26 Юни 2013г. 13:56ч.

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата реализирана през 2012 год. в размер на на 12 455,00 лева.

Продължение...
 
Поканата за ОСА на 21.06.2013 г. е публикувана в ТР PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Май 2013г. 07:26ч.
Софарма билдингс АДСИЦ публикува Поканата за ОСА, насрочено за 21.06.2013 год. от 17.00 часа в Търговския регистър под номер 20130516100029.
 
Изплащане на дивидент за 2011г. PDF Печат Е-поща
Понеделник, 08 Октомври 2012г. 08:51ч.

„Софарма билдингс“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2011 год. на 12.10.2012 год. съгласно изготвен Списък с размера на дължимия дивидент на правоимащите лица по чл. 115в, ал. 1 към 12.07.2012 год. 

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 3 от 5
Sopharma Buildings 2018 

  Web Design & SEO