Новини
Уведомление за издаден LEI код на "Софарма билдингс" АДСИЦ
Изтегли
 
Уведомление за проведено ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ
На основание чл. 117, ал.2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 05.06.2017 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. 
 
Промяна Директор за връзка с инвеститорите
Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма билдингс" АДСИЦ, взето на 12.01.2017г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Петя Николова Петкова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзки с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова, считано от 16 януари 2017г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11; Тел.: + 359 2 8134 887 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: lgoranova@sopharma.bg
 
          Всички новини
начало Новини
Новини
Финансов отчет за трето тримесечие 2015 г. PDF Печат Е-поща
Вторник, 13 Октомври 2015г. 11:08ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2015 година на КФН, БФБ и Обществеността.
 
Междинен финансов отчет към 30.06.2015 г. PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Юли 2015г. 13:50ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за второ тримесечие на 2015 година на КФН, БФБ и Обществеността.
 
Общо събрание на акционерите 14-05-2015 PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Май 2015г. 11:32ч.

Уведомяваме Ви, че на редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 14.05.2015 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения:......

 

Продължение...
 
Финансов отчет 31.03.2015 г. PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 30 Април 2015г. 08:32ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за първо тримесечие на 2015 година на КФН, БФБ и Обществеността.
Продължение...
 
СД свиква ОСА на 14.05.2015 г. PDF Печат Е-поща
Сряда, 08 Април 2015г. 09:37ч.

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС ” АДСИЦ, което да се проведе на 14.05.2015 год. от 11.00 час...

Продължение...
 
Годишен финансов отчет 2014 год. PDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Март 2015г. 08:20ч.
Софарма билдингс АДСИЦ представи одитиран Годишен финансов отчет за 2014 година на КФН, БФБ и на Обществеността.
 
Междинен финансов отчет - IV-то тримесечие 2014 PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Януари 2015г. 10:29ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

 
Междинен финансов отчет за 2014 година, 3-то тр. PDF Печат Е-поща
Сряда, 15 Октомври 2014г. 10:30ч.

Софарма билдингс АДСИЦ представи междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година на КФН, БФБ и Обществеността.

Продължение...
 
Решения на ОСА - 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Май 2014г. 12:06ч.

На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, проведено на 22.05.2014 год. от 12:30 часа в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения...

Продължение...
 
ОСА на Софарма Билдингс 22.05.2014 PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Май 2014г. 12:04ч.

На 22.05.2014 год.,  се проведе Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ...

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 2 от 5
Sopharma Buildings 2017 

  Web Design & SEO