Новини
Директор за връзки с инвеститорите
Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма билдингс" АДСИЦ, взето на 16.03.2018 г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Иванка Атанасова Панова, считано от 19 март 2018 г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11; Тел.: 0889 775 955 Е-поща: vpanova@businesstowers.bg

 

 

 

 

 

 
Уведомление за издаден LEI код на "Софарма билдингс" АДСИЦ
Изтегли
 
Уведомление за проведено ОСА на Софарма билдингс АДСИЦ
На основание чл. 117, ал.2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 05.06.2017 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. 
 
          Всички новини
начало контакти

Софарма Билдингс АДСИЦ

Адрес:
Ул. "Лъчезар Станчев" 5, сграда А, ет. 20 Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
София
Е-поща:
Телефон:
Факс:
ekostov@sopharma.bg
02 / 81 34 229
02 / 81 34 332
http://www.sopharma-buildings.com
Лице за контакти:
Емил Костов - Изпълнителен директор
 Лиляна Горанова - Директор за връзка с инвеститорите
E-поща: lgoranova@sopharma.bg
Телефон: +359 2 8134 887
 

Полетата маркирани с ( ! ) са задължителни
 
 
 
 
 

Иматеоставащи символи.

Моля, въведете следния код за сигурност (CAPTCHA).:
...

 

Sopharma Buildings 2017 

  Web Design & SEO